Pásztorok, pásztorok örvendezve 
sietnek Jézushoz Betlehembe. 
köszöntést mondanak a kisdednek, 
ki váltságot hozott az embernek. 
 
Angyalok szózata minket is hív, 
értse meg ezt tehát minden hű szív: 
a kisded Jézuskát mi is áldjuk, 
mint a hív pásztorok magasztaljuk. 
 
Üdvöz légy, kis Jézus, reménységünk,
aki a váltságot hoztad nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
megnyitod Szentatyád mennyországát.
 
Dicsõség, imádás az Atyának,
érettünk született szent Fiának,
és a vigasztaló Szentléleknek:
Szentháromságban az egy Istennek!