Nyomtatás
Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok! Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban, Ő leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban. Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária: barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia. El is menének köszöntésére azonnal, azonnal, szép ajándékot vivén szívökben magukkal, magukkal. A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják, a nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják.