Apu, te most ideülsz a ládára!   - Dehogy ülök! Eszem ágában sincs!   - De amikor játszunk!   - Játszunk? Ezt eddig nem tudtam. És miért kellene nekem a ládára ülnöm?   - Mert te leszel a szegényember.   Na persze - gondolom -, mi sem jellemzőbb a szegényemberekre, mint hogy ládán ülnek.   - És te mi leszel?   - Én a Télapó.   Ez nagyszerű! Igazán rám férne már egy kis ajándék. Leülök a ládára. Szegényember vagyok.   Télapó előrenyújtja a kezét, és vészjóslóan búg. Úgy látszik, ez egy búgócsigával ötvözött Télapó.   - Remélem, Télapó, jó nehéz a puttonyod - mondom bizakodva.   Abbahagyja a búgást, a kezét leereszti.   - Milyen puttonyom?   - Amiben az ajándékokat hozod.   - Ááá - nevet a tudatlan szegényembereknek kijáró fölénnyel -, én nem az a Télapó vagyok. A másik!   - A másik? Melyik?   Újra búgni kezd, a keze fönn. Búgás közben mondja... mit mondja?!... sziszegi:   - Ebben a zsebemben - a jobb zsebére üt - van a jég meg hó - a bal zsebére üt -, ebben a hideg, téli szelek - egyik mellényzseb -, ebben van a dér - másik mellényzseb -, ebben meg a zúzmaranéni.   Én oktondi! Még hogy búgócsiga?! Nyilván a hideg téli szelek búgnak a zsebében. Vagy a zúzmaranéni. Egy zúzmaranénitől minden kitelik.   A konyhában érezhetően csökken a hőmérséklet, a födőtartón egy piros födő fázósan megrezzen. Összébb húzom magamon az ingem.   - Még szerencse, hogy nincs több zsebed - mondom, és vacogok egy kicsit.   - Ne beszélj annyit, szegényember - süvíti Télapó -, mert kieresztem a jégt és a hót.   Nem is tétovázik: kiereszti. Szép nagy pelyhekben hullani kezd a hó, a mosogatón és a gázcsöveken hegyes jégcsapok híznak. Didergek.   - Ha ezt előre mondod, melegebben felöltözöm.   Télapó kutyába se vesz, a másik zsebéből előzúgnak a hideg téli szelek, füttyögnek a konyha egyik sarkából a másikba, cibálják szegény pletyka gyerektenyérnyi, cirmoszöld leveleit, behuhognak a konyhaszekrénybe, megzörrentik az evőeszközöket, és hordják, hordják a havat. Ülök térdig hófúvásban, az ingem alá - megannyi tűszúrás - hópihék száguldanak. És mindez nem elég, kiszabadul a dér is, fehérlik a hajam, a bajszom, és ajjaj, jön már zúzmaranéni is, rám telepszik, olyan a testem, mintha ezüsttel volna bevonva - már amennyi kilátszik belőle a hóból.   - Látom, szegényember, súlyosan fázol - mondja elégedetten Télapó.   - De még milyen súlyosan - motyogom elkékült szájjal -, lassan a szívemen is jégcsapok lógnak.   Télapó ezen elgondolkozik, mereven néz, talán a jégcsapos szívemet próbálja elképzelni. Na itt az alkalom - gondolom -, és nemhiába vagyok szegényember, már mondom is, mint Tiborc:   - Akármennyire is a másik Télapó vagy, mégsem szép tőled, hogy csak havazod, jegezed, szelezed, derezed és zúzmaranénized a szegényembert. Valami jó, valami szegényembernek-való azért akadhatott volna egyik fránya zsebedben. Jaj, megfagyok!   Tényleg, kezem-lábam egy-egy érzéketlen kődarab, a fülem egyetlen szúró fájdalom. Egy jegesmedve sem bírná ezt a rémületes telet.   - Na várj - mondja Télapó -, ebben a zsebemben is hoztam valamit. Szegényembernek-valót. - Az inge zsebébe nyúl.   - Mi az?   - Téli csillagok.   Felszikráznak fölöttünk a téli csillagok, csupa sziporka, csupa ragyogás a konyha mennyezete. A hideg most is csontig ható, szegényember szívéről nagy koppanással mégis lehullik egy jégcsap. Hát emlékszik rá! Tavaly télen nézte Télapó és szegényember együtt a téli csillagokat. Mert télen a legcsodálatosabb a tiszta, csillagos ég. Csak kevesen tudják, mert kinek van érkezése nagy hidegben csillagos eget bámulni? Télapó meg a szegényember tudják. Igen ám, de akkor füles sapkában voltunk, bundás csizmában és télikabátban. Úgy könnyű!   - Ez nagyon szép tőled, Télapó - vacogom maradék erőmmel -, de csak annyit értél el vele, hogy díszkivilágítás mellett fagyok meg.   Lép felém egyet.   - Mit is mondtál, miből raktatok nagy tüzet hideg teleken amikor gyerek voltál Rácpácegresen?   - Rőzséből - nyögöm, és a dobhártyámon már dörömbölnek a fagyhalál bimbamjai.   - Azt is hoztam! - kiált Télapó.   - Mit?   - Rőzsetüzet.   - Már hogy hoztál volna, kedves Télapó, amikor nincs is több zsebed?   - De-de! - mondja büszkén, és megfordul.   Tényleg! A farzseb!   Kedves szülők, csak farzsebes nadrágot vegyetek a gyerekeiteknek!   Előveszi a farzsebéből a rőzsetüzet, elém rakja.   Eszi a láng a vékony ágakat, a ropogás boldog szimfónia, a téli csillagokig csap fel a rőzsetűz. A szegényember mohón előrenyújtja elgémberedett kezét, elpárállanak róla a havak, jegek, derek és zúzmaranénik, az északi-sarki konyha vöröslő fényben dereng.   - Te nem fázol, Télapó?   - De, egy kicsit én is.   - Akkor gyere közelebb.   Közelebb jön, leguggol a tűz mellé, ő is a láng felé tartja a kezét.   - Jó meleg - mondja.   - Ühüm - bólint a szegényember.   Melegszenek.